Copyright

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten, beeldrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan DP Hair BV en worden beschermd door (internationale) wetgeving.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van het fotomateriaal, de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiƫren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciƫle doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van DP Hair BV te worden verkregen. Indien er geen toestemming is verleent, kan DP Hair kosten in rekening brengen voor het gebruik van teksten, beelden en intellectuele eigendomsrechten.
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).